OmgevingsPartners richt zich op alle facetten van ruimtelijke ontwikkeling en beheer van het landelijk gebied. OmgevingsPartners adviseert en begeleidt overheid, particulieren, bedrijven en instellingen bij het realiseren van hun ruimtelijke plannen. .

OmgevingsPartners is een samenwerkingsverband van zelfstandige adviseurs op het brede terrein van ruimtelijke ordening. Deze samenwerking geeft ons veel mogelijkheden en inspiratie, waardoor wij u als opdrachtgever nog beter van dienst kunnen zijn. Binnen het brede werkveld van ruimtelijke ordening concentreren wij ons
op landelijk gebied, stads- en dorpranden en de dorpen.


Persoonlijk contact staat daarbij hoog in het vaandel. Onze belangrijkste kernwaarden zijn inhoudelijke kwaliteit en kennis, project- en procesbegeleiding,
lokale gebiedskennis en hoge service. OmgevingsPartners neemt voor U als opdrachtgever de tijd om tot een goed doordacht en op Uw situatie toegesneden advies, plan of reactie te komen.

 

Heeft u vragen over structuurvisies, gebiedsontwikkelingen, indienen van zienswijzen etc.? aarzel niet en neem contact voor een vrijblijvend gesprek. Wij nemen met u uw vraag door en geven de weg aan, waarlangs uw idee, probleem of conflict kan worden opgelost.

 

 

 

Welkom